03 Sessió plenària extraordinaria 12 abril 2022


Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/actes-plens-2022/03-sessio-plenaria-extraordinaria-12-abril-2022