06 Sessió plenària 20 juny 2022


Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/actes-plens-2022/06-sessio-plenaria-20-juny-2022