07 Sessió plenària 21 juliol 2022


Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/actes-plens-2022/07-sessio-plenaria-21-juliol-2022