10 sessió plenària 24 de novembre de 2022


Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/actes-plens-2022/10-sessio-plenaria-24-de-novembre-de-2022