09 Sessió plenària 27 d'octubre de 2022

Documents

Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/actes-plens-2022/09-sessio-plenaria-27-doctubre-de-2022