BASES DEL CONCURS PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE TÈCNIC/A SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL AMB CARÀCTER LABORAL TEMPORAL


Source URL: https://ajesporles.net/anuncis/bases-del-concurs-la-creacio-duna-borsa-de-treball-extraordinaria-i-urgent-de-tecnica