07 Sessió plenària 17 de juny 2023


Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/actes-plens-2023/07-sessio-plenaria-17-de-juny-2023