08 Sessió plenària extraordinària 21 de juny 2023


Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/actes-plens-2023/08-sessio-plenaria-extraordinaria-21-de-juny-2023