09 Sessió plenària extraordinària 24 de juny de 2023


Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/actes-plens-2023/09-sessio-plenaria-extraordinaria-24-de-juny-de-2023