Bases que regulen la concessió de subvencions per a l'adquisició de llibres de text, material escolar de caràcter obligatori i/o quota de material, per al curs 2023-2024


Source URL: https://ajesporles.net/anuncis/bases-que-regulen-la-concessio-de-subvencions-ladquisicio-de-llibres-de-text-material