10 Sessió plenària extraordinària 24 de juliol de 2023


Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/actes-plens-2023/10-sessio-plenaria-extraordinaria-24-de-juliol-de-2023