11 Sessió plenària 28 de setembre 2023


Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/actes-plens-2023/11-sessio-plenaria-28-de-setembre-2023