12 Sessió plenària 26 d'octubre de 2023


Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/actes-plens-2023/12-sessio-plenaria-26-doctubre-de-2023