Educació

Consulteu els centres i la oferta formativa que podeu trobar al poble classificat per etapes educatives:

Educació Infantil (0-6 anys):

- 1r cicle ( 0-3 anys): Esporles disposa d’una Escoleta Municipal des de 1992, centre  adreçat a infants d’edats  compreses entre les setze setmanes i els tres anys d’edat. Es tracta d’un centre educatiu autoritzat i reconegut dintre la Xarxa d’Escoles Infantils Públiques de primer cicle d’Educació Infantil per la Conselleria d’Educació i Cultura. Tot i que el primer cicle d’educació infantil no és una etapa obligatòria, l’experiència i estudis constaten la importància d’aquesta etapa educativa  en el desenvolupament de l’infant. Escoleta Municipal d'Esporles

- 2n cicle ( 3-6 anys): S’imparteix al CEIP Gabriel Comas i Ribas. És una etapa no obligatòria però igualment recomanable pel desenvolupament de l’infant. L’ensenyament a n’aquest cicle és gratuït. CEIP Gabriel Comas i Ribas

Educació Primària (6-12 anys):

EDUCACIÓ 2

 

 

 

 

 

 Es pot cursar al CEIP Gabriel Comas i Ribas. CEIP Gabriel Comas i Ribas

Educació Secundària Obligatòria (12-16 anys):

        EDUCACIÓ4  

 

 

 

 

 Es pot cursar a l’Institut Josep Font i Trias. IES Josep Font i Trias

Formació Musical per a totes les edats:

m

L'Ajuntament d'Esporles disposa d'una Escola Municipal de Música i Dansa que imparteix un ample ventall de formació musical a molts nivells i disciplines. Escola Municipal de Música i Dansa.