13 °C

Educació

<p>Consulteu els centres i la oferta formativa que podeu trobar al poble classificat per etapes educatives:</p> <article about="/nostrepoble/educaci%C3%B3" id="node-el-nostre-poble-209" typeof="sioc:Item foaf:Document"> <p><strong>Educació I</strong><strong>nfantil (0-6 anys):</strong></p> <p><img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="e61f6135-3e01-4578-aee1-92fdefdd7ce5" height="169" src="/sites/cilma_esporles/files/inline-images/1.JPG" width="253" /></p> <p style="margin-bottom:20px; text-align:justify">- <strong>1r cicle ( 0-3 anys)</strong>: Esporles disposa d’una Escoleta Municipal des de 1992, centre&nbsp; adreçat a infants d’edats&nbsp; compreses entre les setze setmanes i els tres anys d’edat. Es tracta d’un centre educatiu autoritzat i reconegut dintre la Xarxa d’Escoles Infantils Públiques de primer cicle d’Educació Infantil per la Conselleria d’Educació i Cultura. Tot i que el primer cicle d’educació infantil no és una etapa obligatòria, l’experiència i estudis constaten la importància d’aquesta etapa educativa &nbsp;en el desenvolupament de l’infant. <a href="/node/2029">Escoleta Municipal d'Esporles</a></p> <p>- <strong>2n cicle ( 3-6 anys</strong>): S’imparteix al CEIP Gabriel Comas i Ribas. És una etapa no obligatòria però igualment recomanable pel desenvolupament de l’infant. L’ensenyament a n’aquest cicle és gratuït. <a href="http://cpgabrielcomasiribas.org/">CEIP Gabriel Comas i Ribas</a></p> <p><strong>Educació Primària (6-12 anys):</strong></p> <p><u><img alt="EDUCACIÓ 2" data-align="left" data-entity-type="file" data-entity-uuid="1e33d6c3-a7a1-4fc8-9c26-a3fb8397d194" src="/sites/cilma_esporles/files/inline-images/primavera.png" /></u></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;Es pot cursar al CEIP Gabriel Comas i Ribas. <a href="http://cpgabrielcomasiribas.org/">CEIP Gabriel Comas i Ribas</a></p> <p><strong>Educació Secundària Obligatòria (12-16 anys):</strong></p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <img alt="EDUCACIÓ4" data-align="left" data-entity-type="file" data-entity-uuid="39162e79-9c98-4ed2-86c1-4f8bc94e5c57" src="/sites/cilma_esporles/files/inline-images/entrada-institut_0.png" />&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;Es pot cursar a l’Institut Josep Font i Trias. <a href="http://www.iesesporles.cat/">IES Josep Font i Trias</a></p> <p><strong>Formació Musical per a totes les edats:</strong></p> <p><strong><img alt="m" data-entity-type="file" data-entity-uuid="ea688e09-cb5c-4791-9599-fd6b9dfb8128" src="/sites/cilma_esporles/files/inline-images/logo-daycare.png" /></strong></p> <p>L'Ajuntament d'Esporles disposa d'una Escola Municipal de Música i Dansa que imparteix un ample ventall de formació musical a molts nivells i disciplines. <a href="/node/2027">Escola Municipal de Música i Dansa</a>.</p> </article>