Serveis Socials

L’atenció primària dels Serveis Socials és un servei gestionat per l’Ajuntament adreçat a tota la població d’Esporles. Ofereix diverses prestacions del sistema públic de serveis socials orientades a detectar, prevenir i atendre situacions de vulnerabilitat i a treballar situacions de necessitat.

Està format per un equip de professionals que atén les demandes i necessitats socials, fa un diagnòstic i elabora un pla d’actuació aplicant tots els recursos a l’abast. 

Les lleis que configuren el marc legal d’aquests recursos són:
- Constitució espanyola;
- Llei 39/2006 de promoció de l'autonomia personal i atenció a persones en situació de dependència;
- Llei 4/2009, d’11 de juny, de Serveis Socials de les Illes Balears.

A Serveis socials tenim:

1- Adreces i horaris d'atenció al públic                                                            

2- Missió, visió i valors

3- Serveis que es presten

4- Fotos centre de dia