13 °C

Serveis Socials

<p>L’atenció primària dels Serveis Socials és un servei gestionat per l’Ajuntament adreçat a tota la població d’Esporles. Ofereix diverses prestacions del sistema públic de serveis socials orientades a detectar, prevenir i atendre situacions de vulnerabilitat i a treballar situacions de necessitat.</p> <p>Està format per un equip de professionals que atén les demandes i necessitats socials, fa un diagnòstic i elabora un pla d’actuació aplicant tots els recursos a l’abast.&nbsp;</p> <p>Les lleis que configuren el marc legal d’aquests recursos són:<br /> - Constitució espanyola;<br /> - Llei 39/2006 de promoció de l'autonomia personal i atenció a persones en situació de dependència;<br /> - Llei 4/2009, d’11 de juny, de Serveis Socials de les Illes Balears.</p> <p>A Serveis socials tenim:</p> <p>1-&nbsp;<a href="/node/2013">Adreces i horaris d'atenció al públic</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p>2-&nbsp;<a href="/node/2014">Missió, visió i valors</a></p> <p>3-&nbsp;<a href="/node/2015">Serveis que es presten</a></p> <p>4-&nbsp;<a href="/node/2009">Fotos centre de dia</a></p> <p>&nbsp;</p>