Sessió ordinària 25 de febrer de 2016

Sessió ordinària 25 de febrer de 2016

Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/actes-plenaris-2016/sessio-ordinaria-25-de-febrer-de-2016