Sessió ordinària 29 de setembre de 2016

Sessió ordinària 29 de setembre de 2016

Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/actes-plenaris-2016/sessio-ordinaria-29-de-setembre-de-2016