09 Sessió plenària 28 d'octubre de 2021


Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/actes-plens-2021/09-sessio-plenaria-28-doctubre-de-2021