10 sessió plenària 25 de novembre de 2021


Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/actes-plens-2021/10-sessio-plenaria-25-de-novembre-de-2021