13 °C

Projecte Ceràmica

<p>Programa propi de l´Ajuntament d´Esporles, subvencionat al 80% per la Fundació La Caixa i un 20% per part de l’Ajuntament, equivalent al títol «Ceramista», CCPP nivell 1 d’operacions de reproducció manual o semiautomàtica de producte ceràmic (VCIF0209) , on 5 persones amb esperit empresarial i amb necessitats de conciliar la vida familiar i professional adquireixen les habilitats i competències que les certifiquen com a treballadores qualificades amb la possibilitat d´un lloc de feina estable.</p> <p>- Contacte: Elisa Cabrer. 971611556.&nbsp;ecabrer@esporles.cat</p> <p><img alt="pae" data-entity-type="file" data-entity-uuid="1d913d65-763a-4754-89e3-97ec38a26b60" src="/sites/cilma_esporles/files/inline-images/vbjhhv.jpg" /></p> <p><img alt="y" data-entity-type="file" data-entity-uuid="67c5bbad-e49a-47d2-880c-9c7c2ba42e8a" src="/sites/cilma_esporles/files/inline-images/C%C3%B2pia%20de%20C%C3%B2pia%20de%20Sense%20t%C3%ADtol%20%282%29.png" /></p>