Arxiu municipal

L'Arxiu Municipal és el servei encarregat de recollir, organitzar i conservar la documentació produïda per la gestió de l'Ajuntament. És on es guarda i té cura del patrimoni documental del poble i conforma el testimoni de les maneres d’administrar el municipi pels seus vilatans. L’objectiu del arxiu és conèixer la forma i estils de vida d’altres èpoques, i d’acord amb el principi de transparència de tota gestió democràtica, garantir la conservació del patrimoni i l'accés a la informació continguda en els documents.

Principal ordenació l’any 1982

Un punt de partida important per poder explicar l’evolució de l’Arxiu Municipal d’Esporles és l’any 1982, any en que començà la principal ordenació de conservació dels arxius municipals de la nostra Illa. Aquesta posada en ordre es dugué a terme gràcies a l’acord signat entre el Consell General Interinsular de Balears i el Ministeri de Cultura. Tenint en compte l’antiguitat de l’Ajuntament d’Esporles, que sorgeix amb la conquesta de 1229, és un fet sorprenent i a lamentar la poca quantitat de documentació que es conserva.

La tasca continua

L’any 1991 es va reformar l’ajuntament i es va reubicar l’arxiu al soterrani, on compartí l’espai amb el magatzem de les oficines municipals. Al llarg del 2005 es va aconseguir arxivar tota la documentació de l’arxiu municipal actual fins a l’any 2002. Durant els següents anys s'ha anat escapçant cronològicament tots els documents de l'arxiu administratiu.

L’any 2013 la documentació més antiga de l’arxiu, anterior al 1982, es va traslladar al segon pis de l’ajuntament per garantir unes millors condicions ambientals i de protecció. A principis de 2014 es va adquirir un programa informàtic específic per introduir tota la documentació que es custòdia.

aa

L’Arxiu ens mostra la forma de vida d’altres èpoques

L’Arxiu guarda documents valuosos com expedients de conflictes obrers que ens il·lustren sobre la problemàtica social existent i ens aporten notícies sobre la vida obrera de l’època. Els historiadors qualifiquen aquests expedients de bastant propers a la realitat, sempre contrastats amb altres fonts d’informació.

Un dels documents més destacats que es conserven a l'Arxiu recull el valor de totes les finques rústiques i urbanes del municipi i data de principi de segle XIX: L’Apeo de 1818 (Apeo de Garay) recull les reformes que el ministre Martín de Garay introduí en el sistema de la Hisenda pública espanyola.

Documents administratius habituals com els padrons i els censos de població han permès als historiadors confeccionar el mapa sòcio-professional de la població activa esporlerina de diferents èpoques. Informacions com les ocupacions laborals dels ciutadans poden en alguns casos no ser del tot fiables, com és el cas de moltes dones que constaven com a mestresses de casa quan realment feien feina a les fàbriques del poble. D’altra banda, els llibres de reformes o les sol•licituds d’obres han permès conèixer molts detalls dels temps industrials a Esporles.bb

Per sol·licitar consultes a l'arxiu, demanar cita prèvia:

- Telèfon: 971611000

- Email: biblioteca@esporles.cat