Policia Local

Et pot interessar

Avui en dia, disposar d’un indret web és tan necessari com tenir un nom o un logotip. I no és només qüestió d’imatge, sinó de pura responsabilitat.

Cal aprofitar els nous escenaris que ens brinda la tecnologia per tal de trobar un nou sentit al concepte de seguretat pública, un nou model policial basat no només en la proximitat als veïns, sinó en la participació dels usuaris en el propi disseny del servei policíac, l’accessibilitat on line als funcionaris i una nova forma de familiaritat en les relacions entre els ciutadans i policies.

Les possibilitats de l’espai virtual són moltes i no volem tancar cap porta. De moment, convidem tothom a navegar una estona pel nostre indret web per obtenir una mica de divertiment, entreteniment, divulgació i formació.

D’altra banda, davant de qualsevol consulta, suggeriment, dubte o inquietud, estarem encantats de poder-vos atendre ara també en l’entorn virtual;

via e-mail: policia@esporles.cat

via facebook

via twitter

Moltes gràcies.

Santiago Martín Guardiola

Oficial en Cap de la Policia Local d’Esporles