Control de l'eruga peluda

01-Juny-2021
Esporles
El tractament terrestre es posa a disposició dels particular que podran sol·licitar-ho a través de l'Ajuntament.

Durant els mesos d'abril, maig i juny està previst realitzar actuacions de control integral contra l'eruga peluda (Lymantria dispar) insecte defoliador de les masses d'alzinar, que durant l'any 2018 va tenir una explosió epidèmica afectant els alzinars de la zona centre i de part de la Serra de Tramuntana.

Enguany el tractament aeri amb helicòpter, actuació que es va realitzar durant els darrers dos anys, no es farà. No obstant, el Servei de Sanitat Forestal continuarà realitzant les següents actuacions en determinats municipis, a on encara hi ha afectació per la plaga: 
 
    - Tractament terrestre amb canó nebulitzador i  producte biològic Bacillus thuringiensis var. kurstaki(BTK). El BTK és un bacteri que es troba de forma natural en el sòl i les plantes, té baixa persistència en el medi i a més a més innocu per a la resta d'entomofauna. Es realitzarà a les zones de fàcil accés, principalment camins etc. També aquest tractament es posa a disposició dels particular que podran sol·licitar-ho a través de l'Ajuntament.

    - Trampeig amb feromones d'atracció sexual als camins i zones publiques afectades. El servei de Sanitat Forestal i l'empresa pública IBANAT, instal·laran trampes per a la captura d'aquest insecte plaga.

La realització d'aquestes actuacions queda condicionada a les restriccions que s'imposin per la lluita contra el COVID-19.