13 °C

Informació econòmica

<p>El Ple municipal autoritza l’equip de govern a gestionar el pressupost de la població. L’activitat económico-financera de l’Ajuntament té diversos controls per garantir la integritat de béns i cabals municipals:</p> <ul> <li>Control intern i extern: internament, verificació per la secretària interventora municipal i pel Ple de com s’ha ajustat el pressupost al mandat aprovat inicialment;</li> <li>Externament, control pel Tribunal de Comptes i control del seguiment del Pla d’Estabilitat financera.</li> </ul> <ol> <li>Pressupost municipal</li> <li>Comptes Generals</li> <li>Control de l'activitat econòmica</li> </ol>