Ple Municipal

25-Febrer-2021
Sala d'Actes de l'Ajuntament
19.30h

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2.Expedient 196/2021. Modificació de Crèdit

3.Expedient 174/2021. Modificació de Crèdit

4.Expedient 194/2021. Modificació de Crèdit

5.altres peticions: MOCIÓ 8M

B) Activitat de control

6.Correspondència i disposicions oficials

7.Decrets de batlia

C) Precs i preguntes