Sol·licitud d'instal·lació d'activitats itinerants

Per a instal·lar alguna activitat itinerant durant les festes de Sant Pere i altres festivitats, s'ha d'entregar a les oficines de l'Ajuntament d'Esporles:


- Declaració responsable adjunta, degudament formalitzada.
- La resolució de la inscripció en el Registre Autonòmic d’Activitats Itinerants.

Amb la sol·licitud s'haurà de fer el pagament corresponent per a la instal·lació de l’activitat.

UNA VEGADA FET EL MUNTATGE DE L’ACTIVITAT I ABANS D’OBRIR-HO AL PÚBLIC, HAUREU DE LLIURAR EL CERTIFICAT DE MUNTATGE DE L’ACTIVITAT I LA POLICIA LOCAL HO COMPROVARÀ.