SUBVENCIONS MUNICIPALS PER A CLUBS I ESPORTISTES D'ESPORLES

Publicació al BOIB núm 161 del dia 25 de novembre de 2023 de la Convocatòria i les bases de les subvencions per a clubs i esportistes d'Esporles.

Aquestes subvencions tenen la finalitat de fomentar la pràctica de l'esport, impulsar hàbits de vida saludable i apropar l'esport a la població d'Esporles, especialment als i les menors en edat escolar.

Poden ser beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta convocatòria en la línia 1, les entitats esportives d'Esporles degudament inscrites al Registre d'entitats de l'Ajuntament d'Esporles i al Registre d'Entitats esportives de la comunitat autònoma de les Illes Balears i en la línia 2, els esportistes amateurs federats a esports individuals que acreditin estar empadronats i amb residència legal a Esporles en el moment d'aprovació d'aquestes bases i durant els darrers 3 anys.

El darrer dia per entregar la documentació requerida és el dia 19 de desembre de 2023.

En podeu consultar les bases i descarregar-vos els annexos per sol·licitar-la als documents adjunts.