SUBVENCIONS MUNICIPALS DE CULTURA, OCI I TEMPS LLIURE 2023

Publicació al BOIB núm 148 de dia 31 d'octubre de 2023 de la Convocatòria i les bases de les subvencions en matèria de Cultura, oci i temps lliure.

Aquestes subvencions tenen la finalitat de fomentar la pràctica d'activitats culturals, d'oci i de temps lliure i apropar la cultura a la població d'Esporles durant l'any 2023.

Poden ser beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, les entitats degudament inscrites al Registre d'entitats de l'Ajuntament d'Esporles, cada una per la línia de subvencions que li pertoca.

El darrer dia per justificar la subvenció és el 29 de gener de 2024.

En podeu consultar les bases i descarregar-vos els annexos per sol·licitar-la als documents adjunts.