04 -Sol·licitud de Certificat de Lloguer Turístic

Aquest certificat s’emet per presentar a la conselleria de turisme per sol·licitar la comercialització d’estades turístiques a habitatges.

S’ha d’especificar:

  • Referència cadastral de l’immoble.
  • Si es tracta d’habitatge unifamiliar o plurifamiliar.
  • Si el lloguer és per 60 dies o per 365 dies.
  • S’ha d’especificar si és o no residència habitual.

Arxius a adjuntar:

  • Comprovant del banc del pagament de taxa de 60€.
Documents