07 -Sol·licitud de Llicència de Obra Major

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ

Es tracta de la petició de llicència amb un sòl projecte bàsic i d’execució. El projecte ha d’anar visat

S’ha d’especificar:

  • Promotor de les obres.
  • Ubicació.

Arxius a adjuntar:

- Assumpció de direcció d’obra de l’arquitecte.

- Còpia digital del projecte.

- Estadística de l’edificació.

- Fotografies finca i confrontants.

- Escriptura de propietat, o en el cas de que no hi hagi coincidència entre el que especifica el títol de propietat i la fitxa cadastral, s’haurà d’adjuntar nota registral.

- Assumpció direcció obra Arquitecte tècnic

- Nomenament de constructor

- Alta IAE constructor

- Fitxa d’Avaluació de residus.

- Contracte Mac Insular.

- Còpia de resguard de pagament de fiança dels residus al Consell de Mallorca.

- Comprovant del pagament de l’impost sobre construccions (<30.000€ un 2.8%, entre 30.001 i 200.000€ un 3,00%, >200.001€ un 3,20 % sobre Pressupost).

- Comprovant del pagament de taxes (0,55% sobre pressupost amb un mínim de 150€).

 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE PROJECTE BÀSIC

Es tracta de la petició de llicència del projecte bàsic.

S’ha d’especificar:

  • Promotor de les obres.
  • Ubicació.

Arxius a adjuntar:

- Còpia digital del projecte.

- Estadística de l’edificació.

- Fotografies finca i confrontants.

- Escriptura de propietat, o en el cas de que no hi hagi coincidència entre el que especifica el títol de propietat i la fitxa cadastral, s’haurà d’adjuntar nota registral.

- Comprovant del pagament de l’impost sobre construccions (<30.000€ un 2.8%, entre 30.001 i 200.000€ un 3,00%, >200.001€ un 3,20 % sobre Pressupost).

- Comprovant del pagament de taxes (0,55% sobre pressupost amb un mínim de 150€).

 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE PROJECTE D’EXECUCIÓ

Es tracta de la presentació del projecte d’execució visat quan ja s’ha obtingut llicència pel projecte bàsic.

S’ha d’especificar:

  • Promotor de les obres.
  • Ubicació.
  • Núm. D’expedient de la Llicència del bàsic concedida

Arxius a adjuntar:

- Assumpció de direcció d’obra de l’arquitecte.

- Assumpció direcció obra Arquitecte tècnic

- Còpia digital del projecte visat.

- Nomenament de constructor

- Alta IAE constructor

- Fitxa d’Avaluació de residus.

- Contracte Mac Insular.

- Còpia de resguard de pagament de fiança dels residus al Consell de Mallorca.