Modificació de la fixa AC68B del Catàleg de Patrimoni Històric


Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/cataleg-de-patrimoni-historic/modificacio-de-la-fixa-ac68b-del-cataleg-de