Catàleg de Patrimoni Històric

Al febrer de 2012 es va fer l’aprovació inicial del Catàleg Municipal de Patrimoni Històric (CMPH). Es tracta d’una revisió del primer catàleg que es va aprovar inicialment pel Ple l’any 2010, i que es va adaptar posteriorment al Pla Territorial de Mallorca.

El Catàleg recull un total de 240 elements del patrimoni urbanístic, arquitectònic, etnològic i arqueològic d’Esporles.

El CMPH d’Esporles conté 80 elements d’Arquitectura Civil, 4 d’arquitectura religiosa, 15 d’interès paisatgístic i ambiental, 39 camins, 72 béns etnològics, 15 d’enginyeria civil i 15 jaciments arqueològics, amb diferents graus de protecció, que s’incorporaran a les normes urbanístiques locals per tal de garantir-ne la seva preservació.

El nou CMPH ha incorporat 63 elements, principalment camins, rellotges de sol i conjunts urbans. Dels 240 elements, 70 es troben en sòl urbà i 170 en sòl rústic.