CREACIÓ D'UNA BORSA DE TÈCNIC/A EN ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA. Juny 2020

30-Juny-2020

BASES PER A LA CONVOCATÒRIA I CREACIÓ D'UNA BORSA DE TÈCNIC/A EN ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENENTS AL DOMICILI (TREBALLADOR/A FAMILIAR) AMB CARÀCTER TEMPORAL PER COBRIR NECESSITATS O SUBSTITUCIONS A LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT D'ESPORLES

Objecte de la convocatòria

L'objecte d'aquesta convocatòria és la creació d'una borsa de treball de Tècnic/a en atenció sociosanitària de persones depenents al domicili amb caràcter laboral temporal, per cobrir les places vacants, necessitats o substitucions a la plantilla d'aquest Ajuntament.

Consultau-ne les bases al document adjunt.