ESPORLES MILLORA L’ENTORN ESCOLAR AMB ESPAIS D’OMBRA I ZONES VERDES PER ADAPTAR-SE AL CANVI CLIMÀTIC

11-Juny-2024

L’Ajuntament d’Esporles ha rebut una subvenció destinada a actuacions d'adaptació al canvi climàtic, en zones urbanes i periurbanes, dins el Pla d'Impuls al Medi Ambient Canvi Climàtic. En aquest sentit, s'han creat noves àrees verdes i espais d'ombra en el CEIP Gabriel Comas i Ribas i Escola de Música i Dansa. 

El projecte ha implicat la instal·lació d'una pèrgola, plantació d'arbres i ampliació del perímetre de l'àrea de gespa. Tot això ha suposat la creació de més zones d'ombra al pati de les escoles, la reducció de la temperatura ambiental, l'augment de la vegetació, la creació de nous espais socials per als estudiants, millorar la salut dels alumnes durant les hores de descans, implementar solucions naturals per a reduir la temperatura en l'entorn pròxim dels dos centres educatius i afavorir la reducció de l'efecte illa de calor.

L'empresa Jardineria Ànima Verda, S.L.O, ha estat l’encarregada de dur a terme l'execució del projecte per un import de 25.069,63 €, més 5.054,62 € corresponents al 21% d'IVA, la qual cosa suposa un cost total de 29.470,07€. Gràcies a aquestes mesures, es pretén complir amb els objectius de la Llei 10/2019 de Canvi Climàtic i Transició Energètica, millorar la qualitat de l'entorn escolar i promoure la conservació de la flora local.