Finalitzen les obres de remodelació del carrer dels Estricadors i del carrer Major.

16-Setembre-2021

🔧Finalitzen les obres de remodelació del carrer dels Estricadors i del carrer Major.

ℹ S'han duit a terme les millores en la renovació de la xarxa d’aigua potable, la de les aigües residuals i la de les pluvials. A més, s'ha canviat la pavimentació.

Al carrer dels Estricadors s’han eixamplat les voravies per fer-les més accessibles, s'han sembrat  arbres i s'ha instal·lat enllumenat nou.

✅ Aquestes obres s'han fet amb el finançament del Consell de Mallorca, a través d’una subvenció plurianual per a dur a terme actuacions d’inversió de competència municipal (obres, vehicles i immobles) i sufragar honoraris de redacció de projectes i direcció d’obres, per un muntant de 317.256,43 €.