Millores a l’Escola

24-Febrer-2021
S’han fet dues actuacions per tal de millorar les instal·lacions del CEIP Gabriel Comas i Ribas d’acord amb les necessitats que s’han anat definint entre el consistori i l’equip directiu del centre.

En primer lloc s’ha iniciat la construcció d’una paret perimetral a la pista de bàsquet exterior. Aquesta paret servirà per absorbir els cops de les pilotes que havien provocat que, constantment, la reixa que hi havia fins ara es desprengués de les subjeccions deixant elements punxants que suposaven un potencial perill per els usuaris de les pistes.

Per altra banda, un cop acabada aquesta paret, es realitzarà una intervenció a la zona del pati proper a l’era destinada a millorar l'evacuació de l’aigua, per tal de minorar la formació de bassiots i l’erosió constant que pateix aquesta zona.

Aquestes intervencions seran realitzades per part del personal de la brigada municipal i de les persones contractades a través del programa SOIB Reactiva 2020. Aquest Programa, promogut pel SOIB, compta amb el cofinançament del Fons Social Europeu en el marc dels Programes Operatius d’Ocupació Juvenil i Regional 2014-2020, per fons de l’Estat a través de Conferència Sectorial i pel Fons per afavorir l’Impuls del Turisme Sostenible (ITS).