Recull d'ajuts COVID-19

24-Juny-2020

T'agradaria conèixer quins són els ajuts als quals et pots acollir?
Aquestes són les mesures econòmiques que diferents institucions públiques han adoptat a conseqüència de la crisi del COVID-19. Amb l'objectiu de pal·liar i fer front a l'impacte econòmic i laboral que pot provocar la pandèmia del coronavirus a Balears.
En aquesta situació excepcional, s'aposta especialment per l'impuls del comerç de proximitat, la restauració, l'economia social i solidària i el teixit cultural.

Teixit empresarial

Laborals
1. Prestació extraordinària per cessament d’activitat dels treballadors autònoms

Tributàries
1. Ajornament sis mesos del pagament de les aportacions empresarials per les cotitzacions a la Seguretat Social d’autònoms i empreses
2. Ajornament del pagament a la Seguretat Social de deutes d’abril a juny 2020 per autònoms i empreses
3. Ampliació termini presentació i pagament de declaracions i autoliquidacions d’impostos per a autònoms i PIMES
4. Ajornament de l’ingrés dels deutes tributaris entre març i maig 2020

Finançament i avals
1. Línia de liquiditat COVID-19 - ISBA
2. Línia de liquiditat ISBA-CAIB 2020
3. Línia de finançament ISBA IDI 2020
4. Línia de finançament liquiditat extraordinària ICO Sector Turístic i activitats connexes Covid 19
5. Línia d’avals ICO per préstecs d’empreses i emprenedors
6. Línia de cobertura asseguradora del CESCE per a crèdits de circulant per empreses
7. Suspensió interessos i amortitzacions préstecs línies EMPRENDETUR
8. Ajornament del pagament de quotes préstecs programa d’ajudes de l’IDAE
9. Ajornament extraordinari del calendari de reemborsament en préstecs concedits per CCAA i entitats locals a autònoms i empreses
10. Refinançament de préstecs concedits a les empreses industrials per la SGIPYME
11. Ajornament extraordinari del calendari de reemborsament en préstecs industrials concedits per la SGIPYME
12. Modificació del moment i termini per aportació de garanties en les convocatòries de préstecs concedits per la SGIPYME
13. Ajuts per a la implantació d’eines i processos TIC per a la millora de la gestió empresarial per PIMES de les Illes Balears
14. Convocatòria finançament de projectes COVID-19 per expressions d’interès (IDISBA - Ibsalut)
15. Devolució despeses per participació en fires i activitats organitzats per l’ICEX

Subministraments
1. Bo social factura elèctrica per autònoms
2. Flexibilització en els contractes de subministrament d'electricitat per a autònoms i empreses
3. Flexibilització dels contractes de subministrament de gas natural per autònoms i empreses
4. Ajornament del pagament de les factures d’electricitat, gas natural i productes derivats del petroli per autònoms i PIMEs

Mesures per a usos distints als d'habitatge
1. Moratòria renda per ús distint al de vivenda
2. Moratòria renda per ús distint al de vivenda amb grans tenidors

Ajudes directes
1. Ajudes per a garantir la comercialització de les captures pesqueres durant la crisi provocada per la COVID-19
2. Subvencions per donar suport a la projecció de les arts visuals de les Illes Balears
3. Subvencions per donar suport a activitats de projecció de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració de les Illes Balears
4. Subvencions per donar suport a activitats de projecció de la música i dels músics, intèrprets i compositors de les Illes Balears
5. Subvencions d'urgència per donar suport a l'intercanvi entre les Illes Balears i a la projecció exterior de projectes audiovisuals des de l'1 de desembre de 2019 fins al 20 d'abril de 2020
6. Subvencions a projectes de R+D i d’Inversió
7. Convocatòria d’ajudes per a autònoms i empreses de 5 treballadors o menys per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic del Covid-19
8. Convocatòria per fer costat al sector cultural de Mallorca pels perjudicis provocats pels efectes de la pandèmia de la Covid-19
9. Convocatòria extraordinària d’ajuts per reiniciar o continuar l’activitat per compte propi i consolidar el projecte d’autoocupació, dels autònoms afectats directament per la COVID-19
10. Subvencions per a la cooperació entre agents per desenvolupar cadenes curtes de comercialització mitjançant accions de promoció per a l’any 2020
11. Subvencions per a la cooperació entre agents per crear i desenvolupar cadenes curtes de comercialització amb venda domiciliària
12. Ajudes per a mantenir el sector làctic davant la crisi provocada per la COVID-19
13. Tramitació d'informes sectorials complementaris a realitzar pel FOGAIBA respecte a la convocatòria extraordinària per a l'any 2020 d'ajuts a les micro, petita i mitjana empresa per cobrir interessos i avals
14. Subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics, amb especial atenció als establiments comercials i determinats serveis afectats per la crisi de la COVID 19
15. Subvencions per a inversions de millora de la competitivitat de l'artesania
16. Convocatòria d'urgència per donar suport a activitats de projecció exterior de les arts escèniques de les Illes Balears.

Ciutadania

Despeses bàsiques i serveis de proximitat
1. Renda social garantida (RESOGA) extraordinari per ciutadans en situació de vulnerabilitat
2. Renda mínima d’inserció (RMI) per despeses bàsiques ciutadans en situació de vulnerabilitat
3. Dret bàsic d'alimentació de nens i nenes en situació de vulnerabilitat que es troben afectats pel tancament de centres educatius
4. Serveis de proximitat de caràcter domiciliari: Cura i alimentació

Laborals
1. Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO)
2. Subsidi per a treballadors/es de la llar
3. Subsidi per a treballador/es eventuals
4. Mesures de contractació temporal sector agrari
5. Bonificacions destinades a treballadors i treballadores del sectors de comerç, turisme i hostaleria
6. Ampliació de la protecció d'atur pels treballadors i treballadores en períodes de prova i rescissió voluntària

Habitatge
1. Exempció pagament lloguers IBAVI
2. Ajudes lloguer mercat lliure
3. Ajudes lloguer per a persones en situació de vulnerabilitat social i econòmica
4. Suspensió del procés de desnonament i llançament d'habitatges vulnerables sense alternativa
5. Pròrroga extraordinària dels contractes d'arrendament de vivenda habitual i altres mesures
6. Aprovació d'una línia d'avals per a la cobertura per compte de l'estat del finançament a arrendataris en situació de vulnerabilitat social i econòmica com a conseqüència de l'expansió de covid-19
7. Nou programa d'ajudes per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social en els lloguers d'habitatge habitual
8. Ajudes per al pagament de lloguer: préstec de l'Estat
9. Convocatòria de les ajudes de l’any 2020 pel lloguer d’habitatges, en el marc del Reial decret 106/2019, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021

Hipoteques i plans de pensions
1. Moratòria hipotecària població vulnerable. Entitat financera.
2. Suspensió de les obligacions derivades dels contractes de crèdit sense garantia hipotecària
3. Disposició excepcional pla de pensions

Finançament
1. Modificacions condicions de les ajudes amb finançament del Ministeri d'Universitats dirigides a estudiants universitaris, investigador personal i / o professors universitaris
2. Període de carència en préstecs universitaris
3. Ajornament de 3 mesos pagament quotes préstecs no hipotecaris per ciutadans en situació de vulnerabilitat econòmica

Subministraments
1. Garantia de subministrament d’energia elèctrica, productes derivats del petroli, gas natural i aigua de l’habitatge habitual dels ciutadans Consulta a la web del Consell tots els requisits: AJUDES COVID CONSELL DE MALLORCA
Per a més informació també podeu contactar amb l’agent de desenvolupament local, Mar Bosch, a través del correu aodl@ajesporles.net i al 971611556.