SUBVENCIONS MUNICIPALS DE CULTURA, OCI I TEMPS LLIURE 2023

31-Octubre-2023

Aquestes subvencions tenen la finalitat de fomentar la pràctica d'activitats culturals, d'oci i de temps lliure i apropar la cultura a la població!

Poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats degudament inscrites al Registre d'entitats de l'Ajuntament d'Esporles.

Es poden sol·licitar a partir de dijous dia 2 fins al dia 22 (inclòs) de novembre del 2023.

A la seu electrònica hi trobareu un tràmit per a fer la sol·licitud.

cartell