Comunicació prèvia d'obres d'escassa entitat

Qui ho pot sol·licitar?

Totes aquelles persones interessades.

Documentació necessària:

  • Comunicació prèvia
  • Dades del constructor
  • Plec de condicions per comunicació prèvia obra d'escassa entitat
  • redacció de pressupost detallat
  • Croquis explicatiu de les obres a realitzar
  • Dues fotografies actuals de l'objecte de la llicència
  • Pagament de l'import sobre construccions (2,4% sobre pressupost)
  • Pagament de la taxa per expedició de documents (0,55€ sobre pressupost. Mínim 33,10€)