Ajudes i Subvencions

Qui ho pot sol·licitar?

Totes aquelles persones interessades.

Documentació necessària:

Per poder cumplimentar correctament la instància, convé descarregar el document al vostre ordinador abans d'emplenar-lo.

El període voluntari de cobrament del tributs municipals és dins els mesos d’octubre i novembre, excepte el subministrament d’aigua que es cobra tr

Qui ho pot sol·licitar?

Totes aquelles persones interessades.

Documentació necessària:

Cal fer la sol·licitud a les oficines municipals que ho tramitarà amb el Jutjat de Pau.

Es podran recollir passada una setmana.

Qui ho pot sol·licitar?

Totes aquelles persones amb possessió d’una llicència d’obra major.

Cal fer la sol·licitud a les oficines municipals que ho tramitarà amb la Policia Municipal.

General de Entrada de Facturas Electrónicas

Acceso al Registro General de Entrada de Facturas Electrónicas-FACe