Sol·licitud de Final d’Obres

Qui ho pot sol·licitar?

Totes aquelles persones amb possessió d’una llicència d’obra major.

Documentació necessària:

  • Sol·licitud de final d’obra  (omplir el formulari d’instància general i especificar que el tràmit que es vol realitzar)
  • Manual d’ús i manteniment de les instal·lacions.

  • Número de l’expedient d’obra inicial.

  • Certificació de final d’obra emesa per l’arquitecte responsable de les obres.

  • Justificant d’haver presentat el model 902 al Centre de Gestió Cadastral (C/ Gaspar Sabater, núm. 3 de Palma).

  • Pagament de la taxa per expedició de documents (30€), que heu de pagar en recollir el certificat.

  • Fotografies de diferents angles la construcció.

Documents adjunts