Sol·licitud de pròrrogues de Llicències d’obres

Qui ho pot sol·licitar?

Totes aquelles persones amb possessió d’una llicència d’obres que esgota el termini d’execució.

Documentació necessària:

  • Sol·licitud de pròrroga (omplir el formulari d’instància general i especificar que el tràmit que es vol realitzar)
  • Certificació signada per l’arquitecte responsable de les obres amb indicació de les obres pendents de realitzar i el pressupost d’aquestes.
  • Pagament de l’impost sobre construccions (2,4% sobre pressupost).
  • Pagament de taxa per expedició de documents (0,55% sobre pressupost amb un mínim de 33,10 €)).
  • Fotografies del que queda per executar.

PRÒRROGUES AUTOMÀTIQUES

  • Sol·licitud de pròrroga automàtica (omplir el formulari d’instància general i especificar que el tràmit que es vol realitzar)
  • Pagament de taxa per expedició de documents, 40 €