ASSOCIACIÓ CULTURAL CONTESPORLES

CONTESPORLES és una associació cultural sense ànim de lucre que es proposa promoure, organitzar i difondre projectes i activitats adreçats al foment de la lectura a Esporles, comptant amb el suport de diverses institucions, entitats i persones. L'activitat principal que organitza l'associació, amb caràcter biennal, és el Contesporles, Festival Internacional del Conte. Altres activitats són, per exemple, la Marató de contacontes, el Bosc de llibres, etc. Totes les seves accions s'inclouen dins el projecte general Esporles, municipi lector.

 

Carreró de La Vileta, 2
contesporlesfest@gmail.com