12 °C

Cultura, Música i arts escèniques

ASSOCIACIÓ A LLOURE
<p>Associació educativa i cultural. <img alt="" src="/sites/cilma_esporles/files/imatges/a_lloure.jpg" /></p>
609 644 409
creixent.alloure@gmail.com
ASSOCIACIÓ CULTURAL CONTESPORLES
<p><em><strong>CONTESPORLES</strong></em><em> és una associació cultural sense ànim de lucre que es proposa promoure, organitzar i difondre proj
Carreró de La Vileta, 2
contesporlesfest@gmail.com
Associació Cultural Mals Papers
<p>Associació Cultural Mals Papers d'Esporles  </p>
Carreró de Sa Vileta, 2
678 443 093
ASSOCIACIÓ D'ARTESANES DE TRAMUNTANA
<p>Associació dedicada a la difusió, comercialització i formació de diverses disciplines de l'artesania.<img alt="" src="/sites/cilma_esporles/files/imatges/artesanes_tram
artesanestramuntana@gmail.com
ASSOCIACIÓ MÀ DE MÚSICA
<p>Mà de Música <img alt="" src="/sites/cilma_esporles/files/imatges/ma_de_musica_logo_petit.jpg" />  </p>
carmeni_@hotmail.es
baltasarboschserra@gmail.com
BANDA LIRA ESPORLERINA
<p>Banda Lira Esporlerina<img alt="" src="/sites/cilma_esporles/files/imatges/lira.png" /></p>
socisbandaliraesporlerina@hotmail.com
COR D'ESPORLES
<p>El Cor d'Esporles actualment és format per uns quaranta cantaires de totes les edats.
c/ Mestre Munar, 30
cordesporles@gmail.com
OCB – ESPORLES
<p>Agrupació d'Esporles de l'Obra Cultural Balear <img alt="" src="/sites/cilma_esporles/files/imatges/ocb.jpg" /></p>
S.O.S. CASA DEL POBLE
<p>Associació cultural de la Casa des poble d'Esporles <img alt="" src="/sites/cilma_esporles/files/imatges/sos.jpg" /></p>
casadelpoble@casadelpoble.cat